Cultuurhistorische sporen in het landschap

In museum Twintighoeven is er een zaal ingericht die de cultuurhistorie van de Biesbosch in beeld brengt. Zo wordt er aandacht besteed aan de griend- en rietcultuur en ook aan de visserij. Oude gebruiksvoorwerpen die met de diverse culturen van doen hebben gehad staan tentoongesteld in het museum.

Kom je echter in de Biesbosch  en heb je er oog voor dan kun je nu ook nog steeds diverse objecten in het landschap tegenkomen die of niet verplaatsbaar zijn of al dermate vergaan zijn dat ze niet meer te restaureren zijn.

Zo kwamen vrijwilligers van het museum vrij recent in de grienden nog een planken bruggetje (inmiddels bijna geheel bemost) tegen en ook nog de restanten van een griendaak geheel weggezakt in de modder.

Ook de windas die gebruikt is bij de zalmvisserij op de Noordwal en een oude fundering van de Boetkeet op de Zuidwal (beide langs de Nieuwe Merwede) liggen daar nog als een stille getuige van een cultuurhistorisch verleden.

Windas van de zalmvisserij

Griendaak geheel vergaan
Fundering boetkeet op de Zuidwal Restanten griendaak in de modder Bemost oud bruggetje